Ý Cầu Nguyện Tháng 11-2019 Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

206
0

Ý Cầu Nguyện Tháng 11-2019 Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR NOVEMBER 2019

Cầu cho việc đối thoại và hòa giải ở vùng Cận Đông

Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống,
biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

———–›—š———-

Dialogue and reconciliation in the Middle East

Let us pray that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Middle East, where diverse religious communities share their lives together.