Ý Cầu Nguyện của ĐTC Phanxicô – T.04.2019 – Các bác sĩ và cộng tác viên trong những vùng chiến tranh

371
0

Ý Cầu Nguyện của ĐTC Phanxicô – T.04.2019

Các bác sĩ và cộng tác viên trong những vùng chiến tranh

The Pope Video, APRIL 2019

Doctors and their Collaborators in War-Torn Areas

Trong những tình huống khó khăn và kịch tính nhất, như trong chiến tranh, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những mẫu gương về lòng tốt và sự quảng đại. Các bác sĩ và cộng tác viên nhân đạo của họ đang phục vụ tại những vùng chiến sự là một ví dụ điển hình. Ở những vùng chiến sự, nơi mà một số người chiến đấu để giết chết tha nhân, trong khi có những người khác lại chiến đấu để giành lấy sự sống cho con người.

Họ là những người khôn ngoan, can đảm và tốt bụng, theo ơn gọi của họ mà phục vụ trong những điều kiện cực kỳ hiểm nguy.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân đạo của họ đang liều mình để cứu sống tha nhân nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá.

In the most difficult and dramatic situations, such as in war, we can also find examples of goodness and generosity. The doctors and their humanitarian collaborators who work in armed conflicts are a good example. In those places where some people fight to kill, others fight for life.

They are wise, valiant, and good-hearted people who, following their vocation, work under extremely dangerous conditions.

Let us pray for doctors and their humanitarian collaborators in war-torn areas, who risk their lives to save the lives of others.”

Nguồn: dongten.net