23.01.2016 – Video Ultreya + Thánh lễ mừng lễ kính Thánh Phaolô Trở Lại – Quan thầy PT Cursillo

646
0

Video Ultreya + Thánh lễ mừng lễ kính Thánh Phaolô Trở Lại

QUAN THẦY PHONG TRÀO CURSILLO

Bùi Chu, 23.01.2016