08-10.09.2017 – VIDEO ĐẠI HỘI MỪNG KIM KHÁNH PT CURSILLO XUÂN LỘC

718
0

Video Đại Hội Ultreya + Thánh Lễ

MỪNG KIM KHÁNH PT CURSILLO XUÂN LỘC

Phú Dòng, ngày 08-10/09/2017