VIDEO Bài giảng – Chia sẻ của ĐTC Phanxicô trong cơn đại dịch Covid-19

1122
0

VIDEO ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TRONG CƠN ĐẠI DỊCH COVID-19

Trực tiếp Phép lành toàn xá Urbi et Orbi (Thứ Sáu 27/03/2020)

Đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh – ĐTC Phanxicô chủ sự

Trực tiếp Lễ Lá – ĐTC Phanxicô cử hành

Thánh Lễ Phục Sinh & Phép lành urbi et orbi – ĐTC Phanxicô cử hành

Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót – ĐTC Phanxicô cử hành