Về Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng – Ấn Bản III – Nguyễn Đức Tuyên

1935
0

Về Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng Ấn Bản (III)

(FUNDAMENTAL IDEAS OF CURSILLOS MOVEMENTS)

Phong trào Cursillo được khai sinh vào năm 1944, tại Palma de Mallorca, Tây Ban Nha, sau cuộc nội chiến (1936-1939) và thế chiến (1939-1945). Phong trào đã hấp dẫn giáo dân một cách mãnh liệt cho nên sau 72 năm, Phong trào đã hiện diện trên 60 quốc gia và 800 giáo phận với hơn 10 triệu thành viên. Được thành lập bởi một nhóm các giáo dân được hướng dẫn bởi ông Eduardo Bonnín; đó là một phong trào mà mục đích hướng đến sự thay đổi thế giới, hướng con người đến với tự do và tình bạn chân thật. Phong trào Cursillo, đã được ban tặng vào một thời điểm và bối cảnh, vẫn còn là một công cụ tuyệt vời cho việc Loan Báo Tin Mừng, và con người mới sẽ xây dựng một thế giới mới. Và con người mới chỉ tồn tại khi, thông qua sự tự do cá nhân của họ, họ khám phá ra sự tuyệt diệu của tình yêu, để họ được yêu và yêu quý người khác bằng chính tình yêu họ nhận được. 

Tuy Phong trào đã trưởng thành nhưng càng đi xa càng phát sinh nhiều ý kiến. Ở nhiều nơi đã có những biểu hiệu làm cho Phong trào xa lìa nguồn gốc. Điều này làm cho các nhà sáng lập thấy cần có một văn bản xác định những nguyên tắc căn bản về mục tiêu để tránh khỏi chệch hướng. Trong Đại Hội Thế giới kỳ III, tổ chức tại Mallorca năm 1972, đã hình thành một Ban Tu Thư dẫn đến ý tưởng và sự công bố vào năm 1974, phiên bản đầu tiên về “Những Tư Tưởng Nền Tảng” mà ngày nay gọi là phiên bản (I). 

Phiên bản Tư Tưởng Nền Tảng này là một nỗ lực để Phong trào cập nhật dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II quan tâm đến vai trò giáo dân, trong dân Chúa với Giáo Hội. Dưới ảnh hưởng của chiều hướng còn nhiều khác biệt từ Công Đồng, cuốn sách đã tìm cách điều hòa từ những người đã sống lâu trong Phong trào Cursillo.

Chúng ta đều biết, ở nơi này và nơi kia, những đường lối mà Phong trào đã vạch ra, mặc dù với ý ngay lành, đặc biệt là trong một số vùng, nó đã bị lạc hướng; đây là chuyện bình thường, vì điều này cũng đã xảy ra trong nhiều phong trào của Giáo Hội, mà thậm chí nhiều người trong chúng ta không nhận ra điều đó. 

Vào cuối thế kỷ 20, xẩy ra một quá trình khủng hoảng sâu sắc về bản sắc tôn giáo, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cảnh báo về sự cần thiết đối với việc “Tân Phúc Âm Hóa”. 

Tại Đại Hội IV Thế giới tổ chức tại Venezuela vào năm 1988, các đại biểu đã nỗ lực để đáp ứng hiệu lệnh này và đã quyết định khởi động việc cập nhật cuốn “Những Tư Tưởng Nền Tảng” của Phong trào, do đó, phiên bản (II) đã được ra đời vào năm 1990. 

Phiên bản (II) nhấn mạnh nhiều về nhóm mà nó được hiểu là “môi trường tự nhiên” của các Kitô hữu là các giáo xứ và những cơ cấu của Giáo Hội, điều này trái ngược với ý tưởng của những người cho rằng sứ vụ của Kitô hữu, qua chứng từ cá nhân, làm dậy men Tin Mừng trong “phạm vi cận kề riêng của mình”.  

Khi ấn bản (II) ra đời, các ông Bonnin, Forteza và Suarez trong lá thư viết vào tháng 10 năm 1990 tỏ ý không tán thành về nhiều điểm: khi việc đào sâu những khái niệm căn bản của Cursillo và sự diễn tảở những thời điểmnó bị đặt vào tình trạng nguy hiểm”. Quan điểm của những nhà sáng lập như sau: “Chúng tôi không sợ những thay đổi được giới thiệu vào các phương pháp Cursillo nếu nó phù hợp với những yếu tố chính yếu, đến mức chúng tôi cũng không ngần ngại đề xuất việc thay đổi tên của phong trào đối với ‘Cursillo Của Kitô Giáo’.

“Nhưng chúng tôi vừa đọc ấn bản (II)rất đau lòng khi thấy nó không chứa đựng một sự cập nhật thực sự về các sứ điệp, ngược lại nó lại làm tan loãng những sứ điệp này vì mục đích muốn nó phù hợp với mốt thời trang và hợp với những phương thức của hàng giáo sĩ, đồng thời nó cũng loại bỏ mục đích nguyên thủy chính thực của Cursillo: biến đổi thực tại trần thế. Phong trào đưa ra vấn đề dân của Giáo Hội” chứ không phải “Giáo Hội của dân”, cũng như ‘Bản Cập Nhật’ không còn cho thấy môi trường sẽ được biến đổi bởi tình bạn với Chúa Kitô và cùng với những người khác, những người đang duy trì “chức năng giáo dân” của họ.

Đặc biệt nghiêm trọng là Bản Tu Chính đã đổi ngược mục đích của Khóa Cursillo Cuối Tuần và rõ ràng mang tính quá tự tin, những đề nghị cho thấy các bộ phận khác của “Hậu-Cursillo” như: Hội Nhóm, Ultreya và Trường Lãnh Đạo thiếu cơ chế riêng và cụ thể hoặc thiếu phương pháp mang giá trị chung.

Vì thế, vào năm 2005, trong Đại Hội Thế giới kỳ VI, được tổ chức tại San Paulo, Brazil, các đại biểu đã quyết định tu sửa lại cuốn sách trong một phiên bản (III) để tìm cách hài hòa và thống nhất Phong trào Cursillo theo ý tưởng ban đầu. 

Để làm được điều này, các đại biểu có mặt tại Brazil, đã xác định phiên bản mới cần hàm chứa sự thừa nhận về các ý tưởng cơ bản, là “cuốn sách thiết yếu để thúc đẩy sự hiệp thông và là một tài liệu hướng dẫn hướng đi của Phong trào”, đồng thời “bảo đảm khả năng tương thích đối với quy chế của Tổ Chức Điều Hành Cursillo Thế Giới (OMCC)”.

Vì vậy, văn bản phải được đọc trong sự soi dẫn này, với sự hiểu biết tường tận về Đặc Sủng đích thực theo bối cảnh Lịch Sử của Phong Trào, dưới ánh sáng của những thách thức mới cùng các văn kiện hiện hành của Giáo Hội.

Một Ban soạn thảo đã được thiết lập, gồm 12 Cursillistas (giáo dân và linh mục) từ bảy quốc gia, trong gần sáu năm, đã tham khảo với 60 Văn Phòng Điều Hành quốc gia để viết ra một bản dự thảo và đã được OMCC phê duyệt trong Đại Hội Thế giới VII vào tháng 11 năm 2013 tại Brisbane – Úc. 

Văn bản chính thức đã được OMCC phê duyệt vào tháng 9 năm 2014, tại Fatima – Bồ Đào Nha.  

Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng ấn bản (III) hàm chứa: 

 • Một văn bản đơn giản bao gồm các chương về Đặc Sủng và Lịch Sử của Phong trào.
 • Sự thích nghi của văn bản đối với Điều Lệ mới.
 • Khôi phục lại sự thật lịch sử của Phong trào Cursillo
 • Công nhận bản chất của đặc sủng
 • Khôi phục các mục đích ban đầu
 • Khởi động lại một sách lược mới
 • Cải thiện độ tinh khiết của phương pháp
 • Kích hoạt các phương pháp
 • Mặc dù đời sống Kitô hữu là chung cho tất cả, nhưng mỗi người phải gánh vác và thực hiện theo bản thể riêng và hoàn cảnh riêng của mình.
 • PT Cursillo không thể là một “công tố viên về luật lệ theo phong tục của đức tin”, nhưng “là chìa khóa để mọi người có thể có một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô”.
 • Khóa “Cursillo” mở ra cho mọi người trong mọi hoàn cảnh và mọi điều kiện, ưu tiên dành cho những người xa lìa Thiên Chúa.
 • Thiết lập lại việc lựa chọn ứng viên
 • Các Rollos phải đáp ứng các mục đích thực sự của Cursillo

Tóm lại, cuốn Những Tư Tưởng Nền Tảng III này là một vòng quay. Nó là một sự trở về nguồn, với một ngôn ngữ mới, dễ tiếp cận hơn, cũng là một cố gắng trung thực. Nó đơn giản hoá từ 699 đoạn xuống còn 350 đoạn, mà Mục tiêu là “con người, Chúa Kitô, tự do, tình bạn, cuộc sống trong ân sủng”.

Chúng ta chưa có đủ thì giờ để đi vào chi tiết về cuốn (III) này, tuy nhiên, nếu so sánh đối chiếu một số chương chính và đọc tài liệu “Đối chiếu sự tương phản giữa cuốn Tư Tưởng Nền Tảng (II) (Fundamental Ideas II) và “Đặc Sủng hình thành” (Fundamental Charism), ta cũng thấy được một số điểm khác biệt”. 

Chương đặc biệt về “ĐẶC SỦNG” và “LỊCH SỬ của Phong Trào”, là “sự trung thành với đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã cảm hứng từ lúc ban đầu cũng như giữa sự đáp ứng cùng Tinh Thần đó, theo nhu cầu của những người nam nữ ngày nay” và “đó không phải là vấn đề lựa chọn giữa những sự trái nghịch, nhưng là sự tích hợp, là trung thành với đặc sủng và canh tân Phong trào để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của thế giới hiện tại”.

Vì vậy, văn bản phải được đọc trong sự soi dẫn này, với sự hiểu biết tường tận về ĐẶC SỦNG đích thực theo bối cảnh LỊCH SỬ của Phong trào, dưới ánh sáng của những thách thức mới cùng các văn kiện hiện hành của Giáo Hội. Vì thế, điều cần thiết là phải diễn giải một cách cẩn thận, củng cố sự thật thuộc lịch sử, lựa chọn các ý tưởng có sức mạnh làm nổi bật những gì là cơ bản.

Hội Đồng Giáo Hoàng Về Giáo Dân, cuối cùng dã chấp thuận bản Điều lệ của Tổ Chức Cursillo Thế Giới (OMCC) qua các VPĐH Quốc gia và các VPĐH Giáo Phận.

(Giuse Nguyễn Đức Tuyên – PT Cursillo GP Orange – HK)