Tường trình Hội thảo Phương pháp Ba giai đoạn PT Cursillo

311
0

TƯỜNG TRÌNH HỘI THẢO PHƯƠNG PHÁP BA GIAI ĐOẠN

PHONG TRÀO CURSILLO

Giáo xứ Thái Hòa, 06-07/06/2020

Link xem hình