Trường Lãnh Đạo – ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận

1230
0

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

(Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận)

Lời giới thiệu

Kính thưa Quý anh chị Cursillistas,

Mặc dù với trách nhiệm nặng nề, công việc bề bộn tại Tòa Thánh, vào những năm đầu mở Khóa Tĩnh Huấn tại Paris, Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, lúc đó còn là Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn. Ngài đã nhìn thấy nhu cầu có một Trường Lãnh Ðạo tại đây để đào tạo những tân Cursillistas trở thành những cán bộ của Phong trào. Thể theo lời yêu cầu của cụ Chủ Tịch đương thời bấy giờ, Alexis Trương Thành Khán, ngài đã cố công thu xếp để qua Paris tổ chức một Khóa Trường Lãnh Ðạo cấp tốc. Các anh chị Cursillistas mới ra lò đã có được cái vinh dự và may mắn được hưởng đặc ân này từ Ðức Hồng Y, để tất cả quý anh chị gia nhập về sau này cũng có thể nắm bắt được những điều quan trọng do chính Vị Thủ Lãnh Phong trào đích thân truyền đạt, Văn Phòng Ðiều Hành tại Paris đã quyết định in lại. Rất mong quý anh chị đón nhận như một gia sản của vị cha chung đã truyền cho chúng ta. Nhân dịp này, thay mặt Phong trào Cursillo tại Pháp và Âu Châu, chúng con xin ghi ơn Ðức Hồng Y đã chăm lo cách riêng cho Phong trào chúng con tại đây.

De Colores !

VPÐH. PT Cursillo Âu Châu

Nguồn: PT Cursillo Việt Nam tại Âu Châu (http://cursillovnau.free.fr)

Mời xem và download tại đây: