Tông huấn Người Tín Hữu Giáo Dân – Christifideles laici

499
0

Tông huấn NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN

Christifideles laici

của Đức thánh cha Gioan-Phaolô II

VỂ ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG CỦA GIÁO DÂN

TRONG GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI

30/12/1988