Thư mời HỌP BAN PHỤC VỤ MỞ RỘNG – Tháng 07.2020

306
0

THƯ MỜI

THAM DỰ SINH HOẠT BAN PHỤC VỤ MỞ RỘNG THÁNG 7.2020

Kính thưa qúy Cha, quý Tu sĩ linh hướng, cùng qúy anh chị cursillista kính mến,

Để chuẩn bị cho việc tổng kết KHMV năm 2019-2020, xây dựng KHMV năm 2020-2021 của PT Cursillo XL, và tổ chức Hội thảo Hậu Cursillo ngày 09.8.2020, đại hội Ultreya – Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 12.9.2020

Kính mời quý linh hướng, quý anh chị BĐHGP, các Nhóm Khối, BPV các LN, quý anh chị thường xuyên sinh hoạt TLĐ và quý anh chị được mời gọi, vui lòng sắp xếp thời gian tham dự buổi sinh hoạt BPVMR được tổ chức tại:

 • Địa điểm: Phòng họp Giáo xứ Bùi Chu, hạt Phú Thịnh
 • Thời gian: từ 08g30’ ngày Chủ nhật, 19.7.2020
 • Chương trình:
 • TỔNG KẾT KẾ HOẠCH MỤC VỤ PTXL 2019-2020
 • ĐỊNH HƯỚNG KHMV 2020-2021  
 • HỌP KHỐI VÀ TƯỜNG TRÌNH CỦA CÁC KHỐI   
 • ĐÚC KẾT & THÔNG TIN PHONG TRÀO
 • VIẾNG THÁNH THỂ
 • CƠM TRƯA
 • HỌP BPV GP + Đại diện các Nhóm Khối + Đại diện các LN
  • HỌC HỎI QUY ƯỚC SINH HOẠT PT
  • THẢO LUẬN VỀ HỘI THẢO HẬU CURSILLO VÀ LỄ SUY TÔN TG

Để tiết kiệm thời gian và đi vào nội dung buổi họp, xin các Nhóm Khối và BPV các LN có kế hoạch họp bàn trước tổng kết KHMV năm 2019-2020 những gì đã làm: thành công, thất bại, những gì chưa làm được theo kế hoạch đã đề và dự kiến KHMV năm 2020-2021 của mình.

Việc tham dự lễ mừng Kim Khánh Linh Mục của cha LHGP, xin BPV các LN chuyển gửi thiệp mời đến quý linh hướng và anh chị em trong LN và hồi báo lại BĐHGP số lượng ACE tham dự sớm nhất có thể.

Thiệp mời Kim Khánh Linh mục cha LHGP:

Xin quý anh chị BPV LN mời gọi ACE tiếp tục làm Palanca cho các sinh hoạt của PT, đặc biệt cho ngày lễ mừng Kim Khánh Linh Mục của cha LHGP,  tổng kết Palanca và gởi lại cho anh Thành phụ trách Palanca PTXL trong ngày sinh hoạt này. 

Kính xin quý cha, quý tu sĩ trong Ban Linh hướng thêm lời cầu nguyện và hướng dẫn cho chúng con.

De Colores! Ultreya!

BĐH GP XL