Thiệp mời Ngày Sinh Hoạt Truyền Thống Phong trào Cursillo GP Xuân Lộc – 12.09.2020

597
0

Thiệp mời

Ngày Sinh Hoạt Truyền Thống

Phong trào Cursillo GP Xuân Lộc

Bùi Chu, ngày 12.09.2020

TÂM TÌNH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN

Kính thưa quý anh chị,

Chúng ta đã trải qua những tháng ngày lo âu sống chung với dịch bệnh hết cách ly đến hạn chế tập trung đông người, ơn Chúa vẫn thương ban gìn giữ mỗi người, mỗi gia đình và đại gia đình Cursillo Xuân Lộc. Càng xác tín hơn hồng ân Chúa ban để chúng ta được tổ chức Đại Hội Ultreya – mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa – Ngày Truyền Thống PTXL, ngày hội của anh chị em cursillistas trong toàn giáo phận được diễn ra như hàng năm.

Tình thương của Chúa còn được thể hiện qua vị chủ chăn giáo phận, Đức Cha Giuse sẽ hiện diện cùng chúng ta ban huấn từ và dâng thánh lễ tạ ơn.

Kính thưa quý anh chị,

Với tâm tình cảm tạ tri ân, cảm tạ Chúa với bao ơn lành Chúa ban, tri ân quý Đức Cha đã luôn yêu thương quan tâm nâng đỡ. Xin quý anh chị tiếp tục hiệp dâng Palanca và cùng chung tay cộng tác trong các phận vụ đã được phân công để ngày Đại Hội hoàn tất tốt đẹp nhất.

Xin quý anh chị BPV các LN chuyển gửi thiệp mời đến quý linh hướng và anh chị em, động viên đôn đốc, mời gọi anh chị em tham dự đông đủ đáp lại tình Chúa, tình Cha đã luôn yêu thương chúng ta.

De Colores! Ultreya!

BĐH Cursillo XL