Thiệp mời lễ STTG 14.09.2019

590
0

THIỆP MỜI LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

14/09/2019

Kính thưa quý anh chị,

Ngày sinh hoạt truyền thống hàng năm là dịp ACE Cursillistas trong Gia Đình Học Hội Kitô Giáo Cursillo XL gặp gỡ, chia sẻ, nối kết tình bạn, cùng nâng đỡ nhau trong hành trình sống Ngày Thứ Tư.

Hiệp tâm tình mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, ngày truyền thống của PT Cursillo XL được tổ chức vào ngày thứ Bảy 14/09/2019 tại Gx Bùi Chu – hạt Phú Thịnh,

– Xin quý BPV các LN phát động Palanca, trao gửi Thiệp mời đến quý LH và ACE mời gọi động viên ACE tham dự đông đủ.

– Các LN đăng ký số lượng ACE tham dự thánh lễ + Dự tiệc gửi cho BĐH GP (A Chí Anh, chị Hải, chị Thọ) chậm nhất ngày 08/09/2019.

– Nhóm Khối Hậu lên trước chiều thứ Sáu 13/09/2019 để chuẩn bị quét dọn, trang trí, kê bàn…

– BĐH GP + BPV LN và Khối Hậu đến sớm ngày thứ Bảy 14/09/2019 để chuẩn bị và đón tiếp ACE.

– BTC, nhân sự điều hợp và chia sẻ chứng nhân cần cầu nguyện và xin cha chúc lành trước Đại Hội.

– Sau Đại Hội, Ban Truyền Thông tập hợp hình ảnh, thông tin và video gửi đến ACE.

– Cũng xin quý anh chị mời gọi khuyến khích ACE trong LN chia sẻ, đóng góp bài viết, hình ảnh về BBT Bản Tin. Thời hạn chậm nhất ngày 06/09/2019. Bản tin Ultreya số 40 sẽ phát hành vào ngày truyền thống PTXL 14/09/2019.

Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng của ACE chúng ta và xin Ngài ban lại hoa trái cho PT.

De Colores!