Thứ Tư, 8/ 12/ 2021
Trang chủ Sống Lời Chúa Suy niệm song ngữ: 24/10/2017 – Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường...

Suy niệm song ngữ: 24/10/2017 – Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên năm lẻ

825
0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Luke 12,35-38

Tuesday (October 24): “Blessed are they who open at once when he knocks”

Scripture:  Luke 12:35-38

35 “Let your loins be girded and your lamps burning, 36 and be like men who are waiting for their master to come home from the marriage feast, so that they may open to him at once when he comes and knocks. 37 Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes; truly, I say to you, he will gird himself and have them sit at table, and he will come and serve them. 38 If he comes in the second watch, or in the third, and finds them so, blessed are those servants!

Thứ Ba (24-10): Phúc cho ai mở cửa ngay khi chủ gõ cửa

Lc 12,35-38

35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

Meditation: How do you react when someone who is in a position of power and authority shows up unexpectely to see what you are doing and you are caught off guard? The Boy Scouts have as their motto, Be Prepared! Jesus’ master-servant parables seem to extol the virtue of preparedness. But there is something deeper and even more important behind it. There is an element of surprise in the story of the master returning home at a late hour after attending a marriage feast. Will the master catch his servant sleeping rather than keeping watchful guard? And what about the reward promised for those who faithfully perform their duty, day in and day out, no matter what the circumstances?  The image Jesus uses here is a great wedding feast in which the master honors his guests by seating them himself and personally waiting on them. What a great reversal – the master becomes a servant to show his geat respect and honor for his beloved guests!This parable contains a lesson in faithfulness and a warning against sloth.Why is faithfulness so important to God? For one, it’s the foundation for any lasting and meaningful relationship. Faithfulness or fidelity allows us to persevere in living out an unswerving commitment. The Lord is committed to us in a bond of unbreakable love and fidelity. That is what covenant means – keeping one’s word, promise, and commitment no matter how tough or difficult it gets. Faithfulness is a key character trait of God and one that he expects of us. Fortunately God gives the grace and strength to be faithful. He also rewards faithfulness. Why is fidelity, commitment, and faithfulness so difficult today? Many today in western society extol freedom over fidelity and don’t want to be bound to an unknown or uncertain future. It’s regarded as inconvenient and a burden to the pursuit of the individual’s interests. We badly need to recover this virtue, not only for our own sake, but for the sake of future generations as well. If we want to pass on the faith then we need to first be faithful models for our young people.

 

Faithfulness demands consistency, a determination to stay the course and see the task to its completion. Cal Ripken, an American baseball player for the Baltimore Orioles, is a sports hero and a legend to many simply because he always showed up for the game and gave his best. He didn’t miss one game in 16 years of playing baseball! That’s a total of 2,632 consecutive games. Only one other baseball player in history has come close to that record. In 1983 he hurt his hand sliding on artificial turf and was unable to grip the bat at first; he somehow gritted his teeth and got five hits that night, two of them home runs.

 

God loves faithfulness. That is why we can always expect God to give us what he promises. In turn, God expects us to be faithful to him and to one another. How can we grow in faithfulness? God’s grace shows us the way. When we are faithful in the little tasks and promises we make, we learn to be faithful in the bigger and more important responsibilities and tasks entrusted to us. Our reward is the Lord Jesus himself who shares with us his joy and friendship – “well done good and faithful servant ..enter into the joy of your Master” (Matthew 25:21).

 

“Lord Jesus, you are faithful even when I fail. Help me to persevere in faithfulness and not shrink back in the face of challenges or difficulties. May I never forget your presence with me and may I always be ready to receive you when you call me to your home.”

Suy niệm:  Bạn phản ứng thế nào khi ai đó có quyền lực bất ngờ xuất hiện để xem những gì bạn đang làm và bạn không cảnh giác? Đội Hướng đạo ngành nam có phương châm của họ là “Hãy sẵn sàng!” Dụ ngôn về người chủ và đầy tớ của Ðức Giêsu có vẻ như khen ngợi đức tính sẵn sàng. Nhưng có cái gì đó sâu xa hơn và thậm chí còn quan trọng hơn đằng sau nó. Có một yếu tố bất ngờ trong câu chuyện của chủ trở về nhà muộn, sau khi tham dự tiệc cưới. Vậy người chủ sẽ bắt được người đầy tớ đang ngủ thay vì đang tỉnh thức coi nhà không? Còn phần thưởng mà ông chủ đã hứa cho những người đầy tớ trung tín làm tròn bổn phận của mình ngày và đêm, cho dù có vấn đề gì xảy ra thì sao? Hình ảnh Ðức Giêsu sử dụng ở đây là một bữa tiệc cưới lớn trong đó người chủ kính trọng những vị khách của mình qua việc xếp chỗ ngồi cho họ, và chính mình trực tiếp chờ đợi họ. Một sự đảo lộn hoàn toàn – người chủ trở thành đầy tớ để tỏ lòng kính trọng của mình với những vị khách thân yêu của mình!

Dụ ngôn này cũng hàm chứa bài học về sự trung tín và chống lại sự lười biếng. Tại sao sự trung tín lại quan trọng đối với Chúa như thế? Trước hết, nó là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ bền vững và ý nghĩa nào. Lòng trung tín cho chúng ta sự kiên vững khi sống lời cam kết bền vững. Thiên Chúa cam kết với chúng ta với mối dây yêu thương và sự trung tín vững chắc. Đó chính là ý nghĩa của giao ước, giữ lời hứa, cho dù có gặp khó khăn hay trở ngại cách mấy đi nữa. Trung tín là nét đặc điểm chủ yếu của Thiên Chúa, và cũng là điều Người hằng mong đợi nơi chúng ta. Chúng ta thật may mắn luôn được Chúa ban cho ơn sủng và sức mạnh để trở nên trung tín. Người cũng ban thưởng cho những tôi tớ trung tín. Tại sao lòng trung tín ngày hôm nay xem ra quá khó khăn? Nhiều người trong xã hội phương Tây ca tụng sự tự do hơn lòng trung tín, và không muốn bị bó buộc vào một tương lai không chắc chắn. Nó được xem như sự bất tiện và gánh nặng cho sự theo đuổi những sở thích cá nhân. Chúng ta rất cần phục hồi lại nhân đức này, không chỉ cho lợi ích riêng mình, mà còn cho lợi ích của các thế hệ tương lai nữa. Nếu chúng ta muốn truyền bá đức tin, trước hết chúng ta phải là những mẫu mực trung tín về đức tin cho giới trẻ.

 

Trung thực đòi hỏi sự kiên định, sự quyết tâm theo đuổi công việc cho đến lúc hoàn thành. Cal Ripken, một cầu thủ bóng chày của Mỹ chơi cho đội Orioles Baltimore, là một anh hùng thể thao và một huyền thoại đối với nhiều người, đơn giản chỉ vì ông luôn có mặt trong các trận đấu, và luôn luôn chơi hết sức mình. Ông không bỏ lỡ một trận nào trong suốt 26 năm chơi bóng chày! Tổng số là 2.632 trận đấu liên tiếp. Chỉ có một cầu thủ bóng chày khác trong lịch sử đã đến gần con số kỷ lục đó. Năm 1983, ông bị thương ở tay vì bị trượt trên nền đất nhân tạo và không thể bắt được cú đánh lúc ban đầu; nhưng không biết làm sao ông cắn chặt răng và đánh trúng được 5 cú tối hôm đó, hai cú trong số đó ghi được bàn thắng.

Thiên Chúa yêu thích sự trung tín. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn có thể trông đợi Thiên Chúa ban cho chúng ta những gì Người hứa hẹn. Trái lại, Thiên Chúa mong đợi chúng ta trung tín với Người và với nhau. Làm thế nào chúng ta có thể lớn lên trong sự trung tín? Ơn sủng Chúa chỉ cho chúng ta con đường. Khi chúng ta trung tín trong những việc và những lời hứa nho nhỏ chúng ta thực hiện, chúng ta học được cách trung tín trong những trách nhiệm và công việc quan trọng được giao phó cho chúng ta. Phần thưởng của chúng ta là chính Ðức Giêsu, Đấng chia sẻ với chúng ta niềm vui và tình bạn của Người – “Hỡi người tôi tớ tốt lành và trung tín… hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25,21).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn trung tín cả khi con sa ngã. Xin giúp con kiên trì trong sự trung tín và không thối lui khi gặp những khó khăn gian khổ. Chớ gì con không bao giờ quên sự hiện diện của Chúa với con và chớ con luôn luôn sẵn sàng đón tiếp Chúa khi Chúa đến gọi con về nhà Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ