Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B – Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời

947
0

Tin Mừng: Mc 16, 15-20

 

Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời … (Cv 1,11)

Suy niệm: Cv 1:1-11

Khi chúng ta nghĩ đến sự lên trời của Đức Giêsu, chúng ta thường nghĩ rằng chắc hẳn việc đó phải tuyệt vời lắm và hẳn phải nhìn thấy Người với tiếng gió rít trên bầu trời, được báo trước bởi các thiên sứ và các tông đồ sợ hãi ngước lên nhìn Người. Nói cách khác, chúng ta tập trung vào hành động lên trời của Người. Nhưng đâu là điều quan trọng hơn mọi sự đã xảy ra sau khi Chúa Giêsu lên trời. Chúng ta hãy xem.

Trước hết, Đức Giêsu lên trời nhận lấy ngai của Người như vị Vua trên tất cả mọi tạo vật. Phaolo nói với chúng ta rằng Đức Giêsu “được tôn lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị, uy lực, sức mạnh và sự thống trị, và mọi danh xưng không chỉ trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai” (Ep 1,21). Mọi loài phải tùng phục Tin Mừng xót thương và ơn cứu độ của Người.

Thứ hai, Đức Giêsu “đã đi qua các tầng trời” như một “vị thượng tế cao cả” Đấng đã “chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Hebrews 4,15-16). Điều này có nghĩa là chúng ta có thể “mạnh dạn tiến lại gần Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Hebrews 4,16). Chúng ta không phải sợ Người.

Thứ ba, bằng việc lên trời, Đức Giêsu đã mở cửa cho Chúa Thánh Thần. Ngay trước khi Người đi, Người đã hứa “Anh em sẽ được rửa tội với Chúa Thánh Thần” (Cv 1,5). Người đã hứa rằng “tình yêu của Thiên Chúa” sẽ “đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

Cuối cùng, sự lên trời của Đức Giêsu khơi lên lòng trong chúng ta một niềm khát khao mong Người trở lại. Lúc lên trời, sứ thần đã hứa “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,11). Điều đó bảo đảm với chúng ta rằng sẽ đến một thời gian khi mà tội lỗi, sự đau đớn và đau khổ không còn nữa. Điều đó hứa với chúng ta rằng Đức Giêsu sẽ tiếp tục dõi theo chúng ta cho đến khi ngày vĩ đại và kinh hoàng đó.

Vì thế ngày hôm nay bạn hãy vui lên! Hãy nâng tâm hồn lên và ngước nhìn lên Chúa Giêsu, bây giờ Ngài đang ngự trị trên thiên đàng.

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và ban tràn đầy Thánh Thần của Chúa cho con!”

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP