Suy niệm CN V TN, năm B – Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người

1008
0

Suy niệm: 1 Cr 9,16-19. 22-23

Chúa Nhật V Thường Niên (04.02.2018)

Một lần kia Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng con đường lên trời là con đường hẹp và rất ít người đi (Mt 7,14). Nhưng Người cũng nói: “Bất cứ ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ” (Mc 16,16). Điều này nghe hơi bối rối, đúng không? Sự thật là, không ai biết được câu trả lời cho câu hỏi có nhiều người hay ít người sẽ được cứu độ.

Đây có lẽ là một lý do tại sao Phaolo đã quá tận tình lo cho công việc của mình như một tông đồ. Phaolô biết niềm vui của thiên đàng và ngài không muốn bất cứ ai để lỡ mất thiên đàng. Và vì thế ngài đã làm cho sứ mạng của cuộc đời mình trở nên “tất cả cho mọi người” để ngài có thể “cứu độ ít nhất một số người” (1 Cr 9,22). Bạn có thể cảm nhận quyết tâm của Phaolô từ sự kiện là ngài đã dùng từ “chiến thắng (win)” bốn lần chỉ trong ba đoạn (1 Cr 9,20-22). “Sự chiến thắng” đối với ngài có nghĩa là đem người ta về với Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là ngài sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để người ta có thể nhận biết ơn cứu độ của Chúa Giêsu.

Như thế làm sao chúng ta có thể lôi kéo người ta về cho Chúa Giêsu? Làm thế nào chúng ta có thể trở nên mọi sự cho tất cả mọi người? Phaolô nói với chúng ta hãy học cách nói chuyện về các môn thể thao để chúng ta có thể gặp những người hâm mộ thể thao theo mức độ của họ. Ngài đã nói với chúng ta phải học thế nào để nói chuyện về những biến cố hiện tại với một sự nhấn mạnh vào kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài nói chúng ta hãy học ý nghĩa của việc trở nên không để chúng ta có thể cảm thông với những người nghèo hoặc lưu tâm đến những mối ưu tư chính của những người trẻ hầu chúng ta có thể đặt chính chúng ta vào trong hoàn cảnh của họ và thuyết phục được họ.

Phaolô đã thích ứng giáo huấn của ngài vào nền văn hóa của mỗi thành phố mà ngài viếng thăm để ngài có thể đến với dân chúng ở đó bằng những lời lẽ và những hình ảnh mà họ có thể hiểu được. Đó là một mẫu gương lớn cho chúng ta. Mẫu gương của Phaolô thúc đẩy chúng ta không trở thành chướng ngại vật cản trở những người khác bởi vì chúng ta không hiểu văn hóa hoặc những mối quan tâm của họ. Vì thế, tất cả chúng ta hãy bắt chước Phaolô, trở nên uyển chuyển và thích ứng bao nhiêu có thể để chúng ta có thể giúp đỡ nhiều người khác bao nhiêu có thể đến gần Chúa Giêsu hơn.

“Lạy Chúa, xin dạy con biết cách chia sẻ tin vui của Chúa cho mọi người”

Theo the Word Among us

     Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP.