Số 43 – T.09.2020 – Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá – Ngày Truyền Thống PTXL – 120920

1264
0

BẢN TIN ULTREYA SỐ 43

MỪNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

NGÀY TRUYỀN THỐNG PHONG TRÀO CURSILLO XUÂN LỘC