Số 42 – T.04.2020 – Mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh & Mừng Kim Khánh Linh mục Cha LHGP

786
0

BẢN TIN ULTREYA Số 42 – T.04.2020

Mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh &

Mừng Kim Khánh Linh Mục Cha Linh hướng

PT Cursillo Giáo phận Xuân Lộc