Số 39 – T.03.2019 – Mừng kính lễ Thánh Cả Giuse – Quan thầy Đức Cha Giuse và Cha LHGP

1264
0

BẢN TIN ULTREYA Số 39 – T.03.2019

Mừng kính lễ Thánh Cả Giuse

Quan thầy Đức Cha Giuse, Cha LHGP, quý Cha
và quý anh mang Thánh hiệu Giuse