PT Cursillo GP Xuân Lộc kính nhớ cha Cố Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm – R.I.P 18092020

1172
0

Phong trào Cursillo GP Xuân Lộc

Kính nhớ cha Cố Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm

R.I.P

18/09/2020