Phaolô – Người lao động loan báo Tin Mừng

1212
0

PHAOLÔ

NGƯỜI LAO ĐỘNG LOAN BÁO TIN MỪNG

 

Nguyên tác: 

Paul

le travailleur qui annonçait l’Évangile

Tác giả: Carlos MESTERS

Bản dịch của Dòng Thánh Phaolô thành Chartres – Tỉnh Dòng Đà Nẵng

 (Nhân dịp Mừng Kim Khánh Tỉnh Dòng Đà Nẵng 1960-2010)