Pano Lược sử PT Cursillo các GP (Mừng Kim Khánh PTVN – 19-21/10/2017)

1113
0

PANO LƯỢC SỬ PT CURSILLO CÁC GIÁO PHẬN

TẠI VIỆT NAM

MỪNG KIM KHÁNH PT CURSILLO VIỆT NAM

(1967-2017)