Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo – Chia sẻ về Ấn Bản III Việt ngữ (TXT)

2396
0

Chia sẻ về Ấn Bản III Việt ngữ

NHỮNG TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG PHONG TRÀO CURSILLO

Quý anh chị cursillistas rất thân mến,

Việc chuyển ngữ cuốn Những Tư Tưởng Nền Tảng ấn bản III đối với tôi thật là tình cờ, nhưng ngẫm lại hành trình vừa qua, tất cả đều nằm trong ý định quan phòng của Thiên Chúa, qua đó quy tụ và nối kết anh chị cursillista các nơi cùng học hỏi, sống và chia sẻ Đặc sủng Cursillo, để cùng chung tay phục vụ Chúa và Giáo Hội của Ngài qua Phong trào Cursilllo. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa về hồng ân đặc biệt này.

Trước nhu cầu của các anh chị cursillista Việt Nam về việc học hỏi Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo ấn bản III, thoạt tiên chúng tôi chỉ chuyển ngữ một số chương nòng cốt liên quan Lịch sử và Đặc sủng Cursillo ở ba giai đoạn Tiền Cursillo – Khóa Cursillo và Hậu Cursillo, nhưng rồi Chúa đã thôi thúc chúng tôi hoàn tất việc chuyển ngữ toàn tập sách, với ước mong phụng sự Chúa, phục vụ Giáo Hội, Phong trào và toàn thể anh chị cursillista ngành Việt Nam, đặc biệt là các anh chị tại Việt Nam.

Văn hóa nhân loại là những gì thể hiện sự hiện hữu của con người trên trái đất này. Văn hóa dân tộc thể hiện bản sắc của mỗi sắc dân trong đó ngôn ngữ và văn tự là hai đặc trưng. Các dân tộc có thể chuyển tải, trao đổi tư tưởng và tình cảm, nhờ đó văn hóa của các dân tộc ngày càng trở nên phong phú, và đời sống được phát triển không ngừng từ xưa đến nay.

Không ai dám nói hiểu hết văn hóa của dân tộc mình, huống chi hiểu văn hóa của các dân tộc khác, trừ khi được Thiên Chúa linh ứng như trường hợp các Thánh Tông Đồ, nhờ ơn Chúa, nói được các tiếng lạ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. 

Như lời giới thiệu ấn bản III đã minh định “không phải là một cuốn sách hoàn hảo, cũng không phải là một công trình hoàn tất”. Cũng vậy, bản thảo Việt ngữ 11 chương của tập sách “Những Tư Tưởng Nền Tảng” chỉ là gợi ý, tham khảo, với sự cộng tác của anh Giuse Nguyễn Đức Tuyên và một số anh chị cursillista Xuân Lộc, cần được sự đóng góp và bổ túc bởi tất cả quý anh chị cursillista khi đọc tập sách này để tập sách được trở nên thông dụng về văn phong và ý nghĩa mà Chúa Thánh Thần, qua Phong trào Cursillo Thế Giới, đã trao ban.

Sách “Những Tư Tưởng Nền Tảng” giúp chúng ta tự đào luyện kiến thức về Phong trào từ phần Lịch sử phát sinh nhờ Đặc sủng của Thiên Chúa đến tiến trình thực thi Tâm tưởng, Mục đích, Sách lược, Phương pháp với các Cơ cấu phục vụ từ cấp Giáo phận đến toàn Thế Giới của Phong trào.

Mẹ Têrêsa đã nhắc nhở chúng ta “Chúa quan tâm đến sự cố gắng” nên suốt đời của mẹ đã quyết tâm cố gắng làm việc thiện, “thắng không kiêu, bại không nản” cho đến ngày nên Thánh! 

Tự đào luyện thể hiện cố gắng thu nhận kiến thức bằng cách nghiên cứu sách hướng dẫn của Phong trào với sự suy tư (reflection) và cầu nguyện (prayer) để xin Thiên Chúa ban thêm khả năng tinh luyện suy luận và phát triển sáng tạo, vâng theo lời Thầy Chí Thánh “cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7).

Mỗi cursillista là một tác nhân sáng tạo (creative agent) giúp phát triển sinh hoạt của Phong trào dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhờ đó mà Phong trào Cursillo Việt Nam từ năm 1967 đến nay đã và đang phát triển song hành với Phong trào Cursillo trên toàn thế giới trong tiến trình “tìm bạn, kết bạn và đem bạn về với Thiên Chúa” trong tinh thần hiệp thông hỗ tương.

Phong trào khuyên chúng ta không chỉ nên đọc những sách tốt mà đọc những sách “tốt nhất”, không chỉ làm việc tốt mà làm các việc “tốt hơn nữa”, vì thế, cố gắng cải thiện phương pháp sinh hoạt và hoán cải tâm linh là một tiến trình liên tục.

Trong tinh thần đó, chúng ta mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, với sự hăng say, đam mê, quyết tâm thực hiện ba hướng tiến của Phong trào: Thánh Thiện, Hiệp Thông và Đào Luyện để dâng lên Thiên Chúa nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Phong trào Cursillo tại Việt Nam.

Kính chào quý anh chị trong tình yêu của Thầy Chí Thánh.

Thomas Trần Xuân Thời

(PT Cursillo TGP St.Paul Minneapolis, Minnesota – Hoa Kỳ)