Mỗi ngày với thánh Phaolô

554
0

Mỗi ngày với thánh Phaolô

Mỗi ngày, xin hãy phó thác cho Chúa.

Mỗi ngày, tôi sẽ bắt đầu bằng lời cầu nguyện: “Chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen.” (Rm 9,5)

Mỗi ngày, tôi sẽ “vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4,4).

Mỗi ngày, tôi sẽ nói: “tôi làm được mọi sự với Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn lo lắng, vì “Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,19).

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn sợ hãi, vì “Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ” (2 Tm 1,7).

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn nghi ngại, vì “không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Chúa, vì ai đến gần Chúa, thì phải tin là có Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người” (Dt 11,6).

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn khiếp sợ, vì “có Thiên Chúa bênh đỡ chúng tôi, ai còn chống lại được chúng tôi?” (Rm 8,31)

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn lo thất bại, vì “Chúa hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô” (2 Cr 2,14).

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn sợ bị lên án, vì “giờ đây, những ai ở trong Đức Kitô Giêsu, thì không còn bị lên án nữa” (Rm 8,1).

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn cô đơn, vì “Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với tôi”. (Pl 4,9)

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn bất mãn, vì “tôi đã học sống hài lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào” (Pl 4,11). 

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn cảm thấy bất xứng, vì “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (2 Cr 5,21).

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn bối rối, vì “Chúa không phải là Chúa gây hỗn loạn, nhưng là Chúa tạo bình an” (1 Cr 14,33). 

Mỗi ngày, tôi sẽ không để những gánh nặng của cuộc đời làm phiền lòng tôi, vì “một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời”. (2 Cr 4,17).

Mỗi ngày, tôi sẽ không còn cảm thấy thất bại, vì “trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,37).