Di Chúc Tâm Linh của Ông Bonnin – Vị sáng lập PT Cursillo

613
0

Di Chúc Tâm Linh của Ông Bonnin

— Vị sáng lập PT Cursillo —

Tham khảo bản tiếng Anh: My Spiritual Testament

Kinh nguyện cầu cho việc phong Chân Phước cho ông Bonnin