ĐGH Gioan Phaolô II gặp gỡ và khích lệ PT Cursillo, Đại Ultreya TG lần III, Roma 2000

264
0

THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II

KHÍCH LỆ CÁC THÀNH VIÊN PHONG TRÀO CURSILLO

ĐẠI ULTREYA THẾ GIỚI LẦN III

Roma, thứ Bảy, 29 tháng 07 năm 2000