“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật Lễ Lá, năm B – Cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô

1115
0

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật Lễ Lá – năm B

Cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta

(Mc 15,1-39)

HÁT MẪU: “Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô
theo thánh Mác-cô” (Xuân Tùng, Gx. Mai Khôi, Q.3, Sài Gòn)

Nguồn: daminhvn.net