Chương trình Mục vụ PT Cursillo – C.8 – CNLĐ

416
0

CHƯƠNG 8: CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

“Thiếu chuẩn bị dễ thất bại”

 

BẢNG HỌA ĐỒ CHO TƯƠNG LAI

Một Kế Hoạch Mục vụ được sử dụng như một bảng họa đồ cho tương lai. Kế Hoạch này cho các thành phần lãnh đạo tương lai một cái nhìn về những kế hoạch hiện có. Kế hoạch giúp những người khác tiếp tục công việc mà các vị lãnh đạo tiền nhiệm đã hình dung và hoạch định, và cho thấy những lý do tại sao có vài điểm trong kế hoạch đó đã được hoạch định ngay từ đầu.

Nếu thực hiện đúng kế hoạch, sẽ tránh được nguy cơ xóa bàn làm lại từ đầu. Đã bao lần chúng ta nghe nói: “Chúng tôi đã thử cái đó rồi”. Kế Hoạch Mục Vụ cho thấy ai đã thực sự thử “cái đó”, đã thử cái gì, thử khi nào, thử ở đâu, thử như thế nào và tại sao “cái đó” được thử.

Ngoài ra, Kế Hoạch Mục vụ có thể được xem như là họa đồ xây cất. Trong kỹ nghệ xây cất, những người sản xuất ra sản phẩm (từ họa đồ) thường hiếm khi là những người vẽ ra họa đồ (các họa viên). Để bảo đảm sản phẩm được hoàn tất giống như những gì họa viên đã phác họa, họa viên phải xác định rõ ràng mọi kích thước, loại nguyên liệu phải được dùng, mục đích làm ra sản phẩm, v…v… Nói cách khác, họa viên càng cung cấp nhiều chi tiết, thì sản phẩm được làm ra càng tốt hơn.

MỤC VỤ

“Danh từ “mục vụ” xuất phát từ chữ La Tinh có nghĩa là người mục tử, đó là chủ chăn. Từ ngữ này được dùng với những gì liên quan đến Giáo Hội, đến công việc của Giáo Hội, sự vụ của Giáo Hội và sự kiên trì của Giáo Hội. Nó hàm chứa ý nghĩa liên quan đến việc chăm lo cho tha nhân, và nhất là chăm lo đời sống tâm linh”.[1]

HOẠCH ĐỊNH

“Hoạch định được định nghĩa như là hình thành và thực thi một phương thức cho các hoạt động tương lai. Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa không gì khác hơn là dựa vào lý lẽ thông thường để điều hướng các tài nguyên có sẵn về một mục tiêu mong muốn. Nó còn có nghĩa là trình bày một loạt những giai đoạn hay bước tiến rõ rệt, cùng với thời khóa biểu để thực hiện. Chẳng hạn ta dự tính muốn kết hôn, mua nhà, hoặc đi du lịch, lất cả đều đòi hỏi một tiến trình chuẩn bị. Tuy nhiên, kế hoạch không bị giới hạn nơi mỗi cá nhân; công việc kinh doanh cũng phải có kế hoạch. Thật ra, để thành công, một công ty cần phải phác họa một kế hoạch để thiết kế và bán những sản phẩm mới. Vì thế hoạch định là một sinh hoạt rất bình thường của loài người trong ý nghĩa cá nhân cũng như tập thể”.[2]

KẾ HOẠCH MỤC VỤ

“Khi chúng ta kết hợp 4 từ ngữ này thành nhóm chữ “kế hoạch mục vụ”, nó có nghĩa là sắp xếp các tài nguyên của Giáo Hội để rồi trong một không gian và thời gian đặc biệt nào đó kế hoạch này giúp nâng cao khả năng thi hành sứ vụ của Giáo Hội một cách hiệu quả hơn”.[3]

KHMV CỦA GIÁO PHẬN (KHÔNG PHẢI CỦA CURSILLO)

Việc triển khai một kế hoạch mục vụ của giáo phận (GP) là trách nhiệm của vị giám mục của mỗi giáo phận. Nhiều giáo phận không có một kế hoạch mục vụ được thi hành một cách hoàn toàn; tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều giám mục ý thức về nhu cầu lớn lao này và đang triển khai một kế hoạch cho giáo phận mình.

KẾ HOẠCH MỤC VỤ CỦA PT CURSILLO

Mục đích của một Kế Hoạch Mục Vụ là để giúp cho Phong Trào đi sát với lý tưởng của mình hơn – đó là một Phong Trào Cursillo chân chính. Kế hoạch cho PT Cursillo được thực hiện trên 3 cấp bậc: Quốc Gia, Miền và Giáo Phận.

  1. PT cấp quốc gia thi hành kế hoạch cho Phong Trào, do Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc triển khai. Kế Hoạch Mục Vụ (KHMV) của PT Cursillo cấp quốc gia đáp ứng các nhu cầu của PT trên toàn quốc, bảo vệ tính cách chân thực của PT và ghi nhận sự đóng góp từ Hội Đồng Giám Mục Công Giáo cấp quốc gia.
  2. PT cấp Miền thi hành kế hoạch của miền do Nhóm Điều Hợp Miền (ĐHM) và Nhóm Phục Vụ Miền (PVM) triển khai, tùy theo nhu cầu của các giáo phận khác nhau ở trong miền.
  3. Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo cấp Giáo Phận (VPĐH/GP) thi hành kế hoạch của PT tùy theo nhu cầu Kế Hoạch Mục Vụ của vị giám mục sở tại, và nhu cầu của PT Cursillo trong giáo phận ấy để đạt được mục đích đã định.

Bất cứ Kế Hoạch Mục Vụ của PT Cursillo thuộc cấp bậc nào, điều cần thiết là tất cả các Kế Hoạch Mục Vụ nhắm đến 3 lãnh vực rõ rệt đó là Khối Tiền Cursillo, Khóa Cursillo, và Khối Hậu Cursillo. Ngoài ra, mỗi Kế Hoạch cần để ý đến Palanca, các buổi tĩnh tâm và hội thảo, các tiến trình suy xét đắn đo, và các thời kỳ nguyện gẫm.

Một KHMV hữu hiệu là khi đặt ra các mục tiêu dựa trên những thời điểm lý tưởng và/hoặc cần thiết để đạt được những điều đề nghị. Thông thường có 3 thời điểm cần cứu xét. Thời điểm đầu tiên gồm có những mục tiêu gần. Mục tiêu gần nhắm chừng sẽ hoàn tất trong 2 năm. Thời điểm thứ nhì gồm có những mục tiêu trung độ. Mục tiêu trung độ được hiểu như là những mục tiêu được hy vọng sẽ hoàn tất giữa 2 và 3 năm. Thời điểm thứ ba gồm có các mục tiêu dài hạn. Mục tiêu dài hạn dự trù sẽ hoàn tất giữa 4 và 5 năm.

THI HÀNH

Thật vô ích nếu dùng quá nhiều thì giờ để khai triển một Kế Hoạch Mục Vụ, mà không dành hết thì giờ cần thiết cho việc thi hành kế hoạch đó. Một lần nữa, người ta thường nói: “Hãy hoạch định công việc của bạn, và sau đó mang ra thi hành.” Một nhà nông sẽ không bao giờ cày đất để gieo hạt giống nếu không có ý định gặt một vụ mùa. Giai đoạn thi hành Kế Hoạch Mục Vụ là lúc gặt được những thành quả nhờ việc đã bỏ thì giờ ra hoạch định.

Có phải tất cả các nhà nông đều được mùa sung túc mỗi năm? Không. Các kế hoạch của chúng ta không phải lúc nào cũng đạt được kết quả như ý muốn. Điều đó không làm chúng ta ngưng đặt kế hoạch để thu hoạch sau này. Xin nhớ đến từ ngữ được nói đến trong ngày thứ ba của Khóa Cursillo, đó là KIÊN TRÌ.

DUYỆT XÉT LẠI VÀ LƯỢNG GIÁ

Việc duyệt xét lại và lượng giá có tính cách định kỳ thì rất quan trọng trong tiến trình Hoạch Định Kế Hoạch Mục Vụ. Trong suốt giai đoạn thi hành, các thành phần lãnh đạo cần duyệt xét lại Kế Hoạch để bảo đảm các chương trình có thể đạt được, và để bảo đảm việc thực hiện không lạc mất mục tiêu.

Nếu một mục tiêu gần trong vòng một năm cần phải đạt cho được trong thời hạn ấn định, chúng ta có nên chờ cho đến 1, 2 tháng rồi mới duyệt xét lại mục tiêu đó không? Câu trả lời phải là không. Chúng ta nên duyệt xét và lượng giá mục tiêu đó ít nhất 6 tháng trước, để xem nếu mục tiêu đó có thể đạt được trong 6 tháng tới hay không. Chúng ta cần đặt ra những câu hỏi liên quan đến mục tiêu đó.

  1. Chúng ta có thể hoàn tất được mục tiêu đó trong thời gian hạn định?
  2. Chúng ta cần làm gì để bảo đảm hoàn tất đúng hạn kỳ?
  3. Có những yếu tố nào chúng ta đã không xét đến khi lần đầu tiên chúng ta đặt ra mục tiêu đó?
  4. Nếu vậy, chúng ta có thể giải quyết được những yếu tố đó trong thời gian ấn định không?
  5. Có cần thiết gia hạn thêm thời gian để hoàn tất mục tiêu đó một cách thích đáng không?

Có thể có thêm nhiều câu hỏi khác nữa. Chúng ta hãy kiếm cơ hội để đặt thêm nhiều câu hỏi.

MỘT THOÁNG SUY TƯ

Có một người chưa bao giờ xây nhà. Bây giờ người này đã quyết định xây một căn nhà. Người đó có nên khởi sự xây nhà mà không có một họa đồ nào không? Xem ra đó không phải là một ý kiến hay, phải không các bạn?

(Trích Cẩm nang lãnh đạo)

  • Hãy Giữ Kế Hoạch Mục Vụ Được Đơn Giản, National Ultreya Publications, 1987, Dallas, Texas; tr. 1.