Thứ Năm, 6/ 08/ 2020

Trường Lãnh Đạo

Trang chủ Lịch Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo
Trường Lãnh Đạo

Hội thảo Từng Bước Khóa Cursillo

Hội thảo Từng Bước Khóa Cursillo (Xuân Lộc, ngày thứ Bảy – 14/12/2019) Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị Để...

Thông tin sinh hoạt Trường Lãnh Đạo T.11.2019

THÔNG TIN SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO THÁNG 11/2019 Kính mời quý anh chị đến thăm dự buổi sinh hoạt Trường Lãnh Đạo tháng...

Thông tin sinh hoạt TLĐ T.08.2019

THÔNG TIN SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO THÁNG 8/2019 Kính mời quý anh chị đến thăm dự buổi sinh hoạt Trường Lãnh Đạo tháng...

Trường Lãnh Đạo T.10/2018

SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO THÁNG 10 NĂM 2018 Kính mời quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị đến tham dự buổi sinh hoạt...

Trường Lãnh Đạo T.12/2017

SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO THÁNG 12 NĂM 2017 Kính mời quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị đến tham dự buổi sinh...

Trường Lãnh Đạo T.11/2017

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO THÁNG 11 NĂM 2017 Kính mời quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị đến tham dự buổi sinh hoạt TLĐ...