Thứ Tư, 29/ 03/ 2023

Thông tin Phong trào

Trang chủ Thông tin Phong trào
Thông tin Phong trào cursillo

Tin sinh hoạt ngày truyền thống của PT Cursillo GP Xuân...

TIN SINH HOẠT NGÀY TRUYỀN THỐNG PHONG TRÀO CURSILLO GP. XUÂN LỘC ĐẠI HỘI ULTREYA + LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ Xem hình

12.09.2020 – Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền...

Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền Thống PT Cursillo XL Bùi Chu, ngày 12.09.2020

Thiệp mời Ngày Sinh Hoạt Truyền Thống Phong trào Cursillo GP...

Thiệp mời Ngày Sinh Hoạt Truyền Thống Phong trào Cursillo GP Xuân Lộc Bùi Chu, ngày 12.09.2020 TÂM TÌNH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN Kính thưa quý...

XIN PALANCA và MỜI GỌI ĐÓNG GÓP BÀI VỞ CHO BẢN...

XIN PALANCA và MỜI GỌI ĐÓNG GÓP BÀI VỞ CHO BẢN TIN PHONG TRÀO MỪNG ĐẠI ULTREYA – LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ NGÀY TRUYỀN THỐNG...

Thư mời sinh hoạt Trường Lãnh Đạo tháng 08 – 2020

THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT TLĐ THÁNG 8/2020 Kính thưa quý Cha linh hướng, cùng quý anh chị cursillistas quý mến, Để chuẩn bị cho việc...

Thư Luân lưu của Đức Cha Giáo phận trong bối cảnh...

Thư Luân lưu của Đức Cha Giáo phận trong bối cảnh dịch CoViD-19 đã tái phát tại Việt Nam