Thứ Sáu, 3/ 07/ 2020

Thư viện Video

Trang chủ Tài liệu Thư viện Video

11.01.2020 – Video Đại Ultreya mừng lễ kính thánh Phaolô Trở...

Video Đại Ultreya mừng lễ kính thánh Phaolô Trở Lại – Quan thầy PT Cursillo Bùi Chu, 11.01.2020

VIDEO Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

VIDEO Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA NĂM 2020 NĂM 2019 NĂM 2018 NĂM 2017
video

14.09.2019 – Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền...

Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền Thống PT Cursillo XL Bùi Chu, ngày 14.09.2019

VIDEO Lời Chúc Xuân Kỷ Hợi 2019 của Đức Cha Giuse...

VIDEO Lời Chúc Xuân Kỷ Hợi 2019 của Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

18.01.2019 – Video Đại Ultreya mừng lễ kính thánh Phaolô Trở...

Video Đại Ultreya mừng lễ kính thánh Phaolô Trở Lại - Quan thầy PT Cursillo Bùi Chu, 18.01.2019

15.09.2018 – Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền...

Video Đại Ultreya mừng lễ STTG - Ngày Truyền Thống PTXL Bùi Chu, 15.09.2018 Video Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá