Thứ Năm, 8/ 12/ 2022

Thư viện Hình ảnh

Trang chủ Tài liệu Thư viện Hình ảnh
Thư viện Hình ảnh

18012019 – Album hình ảnh Đại Ultreya + Thánh lễ mừng...

Album hình ảnh Đại Ultreya + Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Trở Lại

Album Hình ảnh Ngày sinh hoạt Truyền thống PTXL – 15.09.2018

Album Hình ảnh Ngày sinh hoạt Truyền thống PT Cursillo XL Bùi Chu, 15.09.2018

Album hình ảnh Khóa Cursillo #23 và #24 XL 2018

Album hình ảnh Khóa Cursillo #23 và #24 XL 2018

Album hình PT Cursillo XL mừng Kim Khánh Linh Mục Đức...

Album PT Cursillo Xuân Lộc mừng Kim Khánh Linh Mục Đức Ông Vinh Sơn ĐẶNG VĂN TÚ (28.06.2018)

27.01.2018 – Album Đại Ultreya + Thánh lễ mừng kính lễ...

Album Đại Ultreya + Thánh lễ mừng kính lễ Thánh Phaolô Trở Lại Quan thầy Phong trào Cursillo Bùi Chu, ngày thứ Bảy 27/01/2018  

Pano Lược sử PT Cursillo các GP (Mừng Kim Khánh PTVN...

PANO LƯỢC SỬ PT CURSILLO CÁC GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM MỪNG KIM KHÁNH PT CURSILLO VIỆT NAM (1967-2017)