Thứ Tư, 8/ 07/ 2020

Tài liệu Phong trào Cursillo

Trang chủ Tài liệu Tài liệu Phong trào Cursillo
Tài liệu Phong trào Cursillo

Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo – Chia sẻ về...

Chia sẻ về Ấn Bản III Việt ngữ NHỮNG TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG PHONG TRÀO CURSILLO Quý anh chị cursillistas rất thân mến, Việc chuyển ngữ cuốn...

Chương trình Mục vụ PT Cursillo – C.8 – CNLĐ

CHƯƠNG 8: CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ "Thiếu chuẩn bị dễ thất bại"   BẢNG HỌA ĐỒ CHO TƯƠNG LAI Một Kế Hoạch Mục vụ được sử...

Lịch sử Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương (APG)

Lịch sử Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương (History of Asia Pacific Group)

Di Chúc Tâm Linh của Ông Bonnin – Vị sáng lập...

Di Chúc Tâm Linh của Ông Bonnin -- Vị sáng lập PT Cursillo -- Tham khảo bản tiếng Anh: My...

Huấn từ của Đức cha Giuse với PT Cursillo XL tại...

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO VỚI PT CURSILLO XUÂN LỘC

Huấn từ của ĐGH Phaolo VI với PT Cursillo tại Đại...

Huấn từ của ĐGH Phaolo VI với PT Cursillo tại Đại Hội Ultreya Thế Giới kỳ I Rome, 20 tháng 05 năm 1966