Thứ Năm, 8/ 12/ 2022

Tài liệu Phong trào Cursillo

Trang chủ Tài liệu Tài liệu Phong trào Cursillo
Tài liệu Phong trào Cursillo

0_Những Tư Tưởng Nền Tảng-Ấn bản III (2014)-Phần mở đầu

TÂM TÌNH TRI ÂN “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1) Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ Quý anh chị cursillista rất thân...

Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo – Chia sẻ về...

Chia sẻ về Ấn Bản III Việt ngữ NHỮNG TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG PHONG TRÀO CURSILLO Quý anh chị cursillistas rất thân mến, Việc chuyển ngữ cuốn...

Chương trình Mục vụ PT Cursillo – C.8 – CNLĐ

CHƯƠNG 8: CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ "Thiếu chuẩn bị dễ thất bại"   BẢNG HỌA ĐỒ CHO TƯƠNG LAI Một Kế Hoạch Mục vụ được sử...

Lịch sử Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương (APG)

Lịch sử Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương (History of Asia Pacific Group)

Di Chúc Tâm Linh của Ông Bonnin – Vị sáng lập...

Di Chúc Tâm Linh của Ông Bonnin -- Vị sáng lập PT Cursillo -- Tham khảo bản tiếng Anh: My...

Huấn từ của Đức cha Giuse với PT Cursillo XL tại...

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO VỚI PT CURSILLO XUÂN LỘC