Thứ Tư, 8/ 07/ 2020

Tài liệu

Trang chủ Tài liệu
Tài liệu cursillo

Phim: Đức Maria, người làng Nazareth

Phim: Đức Maria, người làng Nazareth TẬP 1: TẬP 2: THÁNH GIUSE, LÀNG NAZARETH

Phim: Giêsu – Câu Chuyện Tuyệt Vời Nhất Cho Mọi Thời

Phim: Giêsu - Câu Chuyện Tuyệt Vời Nhất Cho Mọi Thời (Jesus, the greatest story of all time) TẬP 1: TẬP 2: TẬP 3:   Nguồn: phimconggiao.com

Phim: Thánh Phaolô – Tông đồ dân ngoại

  PHIM: THÁNH PHAOLÔ – SAINT PAUL | TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI Nguồn: phimconggiao.com THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI (25/01) Nguồn: Truyền Thông Dòng Tên

THƯ và LỜI KINH CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI TOÀN...

THƯ và LỜI KINH CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI TOÀN THỂ CÁC TÍN HỮU DỊP THÁNG 5 NĂM 2020 Anh chị em thân mến, Tháng 5...

Sứ điệp ĐTC Phanxicô nhân Ngày quốc tế ơn gọi 2020

Sứ điệp ĐTC Phanxicô nhân Ngày quốc tế ơn gọi 2020 Những lời của ơn gọi   Anh chị em thân mến, Vào ngày 4 tháng 8 năm...

Phim Thánh Cataria Siena

PHIM THÁNH CATARINA SIENA TẬP 1 TẬP 2 Bản thuyết minh tiếng Việt, do Dòng Đa Minh Tam Hiệp thực hiện. Nguồn: daminhtamhiep.net