Chủ Nhật, 29/ 01/ 2023

Sống Lời Chúa

Trang chủ Sống Lời Chúa Trang 2
Sống Lời Chúa

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XIX Thường niên, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XIX Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 14, 22-33 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XVIII Thường niên, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XVIII Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 14, 13-21 Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XVII Thường niên, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XVII Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 13, 44-46 hoặc 44-52 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XVI Thường niên, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XVI Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 13, 24-30 hoặc 24-43 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XV Thường niên, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XV Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng Mt 13,1-9 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XIV Thường niên, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XIV Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 11, 25-30 Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng:...