Thứ Năm, 6/ 08/ 2020

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật

Trang chủ Sống Lời Chúa Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật
Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm A 2020 Tin Mừng: Ga 20,19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 28, 16-20 Khi ấy, mười một môn đệ đi...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh, năm A Tin Mừng: Ga 14, 15-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh, năm A Tin Mừng: Ga 14, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm A Tin Mừng: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh, năm A Tin Mừng: Lc 24, 13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai...