Thứ Tư, 8/ 07/ 2020

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật

Trang chủ Sống Lời Chúa Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật
Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm A Tin Mừng: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh, năm A Tin Mừng: Lc 24, 13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh, năm A   TIN MỪNG: Ga 20, 19-31 Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Chúa Phục Sinh, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Chúa Phục Sinh, năm A Tin Mừng: Ga 20, 1-9 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Lễ Lá, năm A

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Lễ Lá, năm A https://www.youtube.com/watch?v=7cxiddhv5D8 BÀI THƯƠNG KHÓ : Mt 27, 11-54 C. Khi ấy, Chúa Giêsu đứng trước tổng trấn Phongxiô Phi-latô,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật V Mùa Chay, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật V Mùa Chay, năm A Tin Mừng Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45Khi ấy, hai chị...