Thứ Năm, 8/ 12/ 2022

Hạnh các Thánh

Trang chủ Sống Lời Chúa Hạnh các Thánh
Hạnh các Thánh

Thánh Anphongsô Ligôri – 01.08

Thánh Anphongsô Ligôri (Ngày kính: 01/08)   Đây là nhà thần học luân lý lỗi lạc trong lịch sử Giáo hội thời cận - hiện...

Thánh Bônaventura – 1507

Thánh Bônaventura (Ngày kính: 15/07) Đây là vị Tổng Phục vụ lỗi lạc dòng Phanxicô, một người đóng góp rất lớn cho bước phát...

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô – 2906

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (Ngày kính: 29 tháng 06) Thánh Phêrô: Thánh sử Máccô chấm dứt phần thứ nhất của Phúc Âm với...

Thánh Syrilô Giêrusalem – 2706

Thánh Syrilô Giêrusalem (Ngày kính: 27 tháng 06) Vị giáo phụ Đông phương này trải qua một cuộc đời lắm nỗi truân chuyên, ba...

Thánh Antôn Pađua – 1306

Thánh Antôn Pađua (Ngày kính: 13/06) Đây là một trong những vị thánh được đông đảo các tín hữu trên toàn thế giới sùng...

“Chân phước Anrê Phú Yên – Một Người trẻ Chứng nhân”...

Thượng Hội đồng Giám mục Khóa thường lệ thứ 15: “Chân phước Anrê Phú Yên - Một Người trẻ Chứng nhân” WHĐ (19.02.2018) – Như tin đã đưa,...