Thứ Tư, 29/ 03/ 2023

Sống Lời Chúa

Trang chủ Sống Lời Chúa
Sống Lời Chúa

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường niên,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 22, 1-10 (hoặc 1-14) Khi ấy, Chúa Giêsu lại...

Trang chủ Để Lời Được Lớn Lên Để Lời...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXIV Mùa Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXIII Mùa Thường niên,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXIII Mùa Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 18, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXII Mùa Thường niên,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXII Mùa Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 16, 21-27 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXI Thường niên, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXI Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 16, 13-20 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XX Thường niên, năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XX Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 15, 21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui...