Thứ Tư, 29/ 03/ 2023

Suy tư - Cảm nghiệm

Trang chủ Ngày thứ tư Suy tư - Cảm nghiệm
Suy tư - Cảm nghiệm

Giữ mãi Ngọn Lửa Hồng – Maria Trần Thị Hồng

GIỮ MÃI NGỌN LỬA HỒNG (LN Saddleback - GP Orange - Hình chụp 10.10.2015) Theo kinh nghiệm của hầu hết anh chị cusillistas đã tham dự...

Làm người ở lại

Làm người ở lại N.C (PTVN Âu Châu)

Tâm tình tri ân cảm tạ sau Đại Hội Ultreya mừng...

TÂM TÌNH CẢM TẠ TRI ÂN SAU ĐẠI HỘI ULTREYA KỶ NIỆM 50 NĂM PHONG TRÀO CURSILLO HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM (La Vang, 19-21/10/2017)   Một quyền năng...

Suy tư về Phúc âm hóa môi trường

PHÚC ÂM HÓA MÔI TRƯỜNG Tôi có 11 đứa cháu, mỗi cháu đều là Hồng ân của Thiên Chúa và cháu nào cũng có nét...

Luận về Nghệ thuật Lãnh đạo

Luận về NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO Lãnh đạo là một nghệ thuật. Ví phỏng mọi người bình thường đều có tiềm năng lãnh đạo ngang nhau,...

Suy tư về việc HỌC ĐẠO

SUY TƯ VỀ VIỆC HỌC ĐẠO Trong Khóa Cursillo, việc Học Đạo được đề cập tới như là một trong ba cột trụ để giữ...