Thứ Tư, 29/ 03/ 2023

Học hỏi Phong trào

Trang chủ Ngày thứ tư Học hỏi Phong trào
Học hỏi Phong trào

Sự Đào Luyện – TLĐ T.12.2016

SỰ ĐÀO LUYỆN (Bài chia sẻ trong Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo) Tháng 12/2016   

Người Lãnh Đạo trong giai đoạn Tiền Cursillo – TLĐ T.11.2016

Người Lãnh Đạo trong giai đoạn Tiền Cursillo TLĐ T.11.2016 

Kế hoạch Mục vụ Phong trào Cursillo – TLĐ T.07.2016

Kế hoạch Mục vụ Phong trào Cursillo TLĐ T.07.2016