Thứ Tư, 29/ 03/ 2023

Học hỏi Giáo lý

Trang chủ Ngày thứ tư Học hỏi Giáo lý
Học hỏi Giáo lý

Đặc sủng Cursillo và Sự chuẩn nhận của Giáo Hội –...

Đặc sủng Cursillo và Sự chuẩn nhận của Giáo Hội Chủ đề Giáo lý, Sinh hoạt TLĐ 19.11.2016 

Video: Tổng quan cách đọc các sách Tin Mừng – Sr....

Video: Tổng quan cách đọc các sách Tin Mừng Sơ Ánh Hồng và Sơ Phương Trang (Op.)