Thứ Năm, 6/ 08/ 2020

Học hỏi Giáo lý

Trang chủ Ngày thứ tư Học hỏi Giáo lý
Học hỏi Giáo lý

Thế nào là “người xa cách” và Sự góp phần của...

Thế nào là "người xa cách" và Sự góp phần của PT Cursillo trong Sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Giáo Hội (Chủ đề Giáo lý...