Thứ Năm, 8/ 12/ 2022

Chia sẻ chứng nhân

Trang chủ Ngày thứ tư Chia sẻ chứng nhân
Chia sẻ chứng nhân

Chia sẻ (2) – Đại Ultreya mừng Kim Khánh PTXL

CHIA SẺ (2) – ĐẠI ULTREYA XL 50 NĂM Tôi là Maria Vũ Thị Tuyết Lan, sinh năm 1941, tham dự Khóa Cursillo số 17,...

Cuộc Hành trình Ngày Thứ Tư – Chứng nhân Đại Ultreya...

CHIA SẺ CHỨNG NHÂN ĐẠI ULTREYA MỪNG KIM KHÁNH PT CURSILLO XUÂN LỘC (09/09/2017)   Tôi là Vinhsơn Nguyễn Văn Ninh, năm nay 78 tuổi, hiện đang sinh...