Thứ Sáu, 3/ 07/ 2020

Chia sẻ chứng nhân

Trang chủ Ngày thứ tư Chia sẻ chứng nhân
Chia sẻ chứng nhân

Cuộc Hành trình Ngày Thứ Tư – Chứng nhân Đại Ultreya...

CHIA SẺ CHỨNG NHÂN ĐẠI ULTREYA MỪNG KIM KHÁNH PT CURSILLO XUÂN LỘC (09/09/2017)   Tôi là Vinhsơn Nguyễn Văn Ninh, năm nay 78 tuổi, hiện đang sinh...