Thứ Tư, 29/ 03/ 2023

Ngày thứ tư

Trang chủ Ngày thứ tư
Ngày thứ tư

Về Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng – Ấn Bản III –...

Về Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng Ấn Bản (III) (FUNDAMENTAL IDEAS OF CURSILLOS MOVEMENTS) Phong trào Cursillo được khai sinh vào năm 1944, tại Palma de...

Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo – Chia sẻ về...

Chia sẻ về Ấn Bản III Việt ngữ NHỮNG TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG PHONG TRÀO CURSILLO Quý anh chị cursillistas rất thân mến, Việc chuyển ngữ cuốn...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm C Tin Mừng: Lc 14,25-33Khi ấy, có rất đông người cùng đi...

Chứng Từ Của Một Luật Sư Quận Cam Trở Thành Linh...

Chứng Từ Của Một Luật Sư Quận Cam Trở Thành Linh Mục Linh mục Trần Đình Văn Quân - Linh mục Công giáo thuộc Giáo phận Orange,...

Thánh Phaolô và Sự Quan Tâm Đến Gia Đình – NĐT

Thánh Phaolô và Sự Quan Tâm Đến Gia Đình Nguyễn Đức Tuyên (LN Saddleback - GP Orange - Hoa Kỳ) Thánh Phaolô là môt tông đồ...

Chia sẻ chứng nhân của thánh Phaolô – Cv 26, 9-23

PHAOLÔ – CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT Mừng kính lễ Thánh Phaolô Trở Lại -- Quan Thầy PT Cursillo -- Cùng hiệp tâm tình hướng về ngày...