Thứ Sáu, 3/ 07/ 2020

Phút suy tư

Trang chủ Góc Chia Sẻ Phút suy tư

Đức Tin Thời Covid-19

Đức Tin Thời Covid-19 Việc đóng cửa các nhà thờ vì COVID-19 có lẽ là cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại và...

Thảm trạng Buôn Bán Người

Thảm trạng Buôn Bán Người Nguyễn Đức Tuyên

Mỗi ngày với thánh Phaolô

Mỗi ngày với thánh Phaolô Mỗi ngày, xin hãy phó thác cho Chúa. Mỗi ngày,...

Bốn điều cuối cùng

BỐN ĐIỀU CUỐI CÙNG Tập trung suy tư về 4 điều này sẽ giúp chúng ta định hướng cuộc sống đối với những gì thực...

Đức Gioan Phaolo II dạy mọi người cầu nguyện bằng Kinh...

Đức Gioan Phaolo II dạy mọi người cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi   Ngài đưa ra những hướng dẫn chi tiết trong Tông huấn Rosarium...

Đào tạo giáo dân trong khung cảnh Việt Nam

ĐÀO TẠO GIÁO DÂN TRONG KHUNG CẢNH VIỆT NAM Trong quá khứ xa xưa, đặc biệt là trước Công Đồng Vatican II, người ta nghĩ...