Thứ Năm, 6/ 08/ 2020

Góc Chia Sẻ

Trang chủ Góc Chia Sẻ

Phóng Sự Nhìn Lại 5 Năm Thông Điệp Laudato Si’

Phóng Sự Nhìn Lại 5 Năm Thông Điệp Laudato Si' Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp. Ngay từ khởi nguyên Thiên Chúa...

Các Hội đoàn Công giáo Tiến hành tham gia vào...

Các Hội đoàn Công giáo Tiến hành tham gia vào sứ mạng Phúc âm hóa tại Việt Nam Gm. Anphong Nguyễn Hữu Long Chủ tịch UB.LBTM / HĐGMVN WHĐ,...

Ngày Thế giới Truyền Thông 2020 – Những bài học từ...

Ngày Thế giới Truyền Thông 2020 - Những bài học từ đại dịch Covid-19 Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm WHĐ, 14-05-2020 -- Theo lời mời gọi...

BẢY HÀNH ĐỘNG GIÚP BẠN NÊN THÁNH MỖI NGÀY

TÔI NÊN THÁNH Ư? BẢY HÀNH ĐỘNG GIÚP BẠN NÊN THÁNH MỖI NGÀY Lm. H. Edgar Henríquez Carrasco Minh Duyên dịch từ Catholic-link.com Rất nhiều người trong Giáo hội...

TẠI SAO LẦN CHUỖI MÂN CÔI LẠI CẦN THIẾT NGAY...

TẠI SAO LẦN CHUỖI MÂN CÔI LẠI CẦN THIẾT NGAY LÚC NÀY? Grentchen R.Crowe Anthony Lai dịch từ simplycatholic.com WHĐ - Dễ dàng nhận thấy rằng người Công Giáo...

Đức Tin Thời Covid-19

Đức Tin Thời Covid-19 Việc đóng cửa các nhà thờ vì COVID-19 có lẽ là cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại và...