Thứ Tư, 8/ 07/ 2020

Góc Chia Sẻ

Trang chủ Góc Chia Sẻ

Đức Tin Thời Covid-19

Đức Tin Thời Covid-19 Việc đóng cửa các nhà thờ vì COVID-19 có lẽ là cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại và...

0_Những Tư Tưởng Nền Tảng-Ấn bản III (2014)-Phần mở đầu

TÂM TÌNH TRI ÂN “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1) Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ Quý anh chị cursillista rất thân...

Về Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng – Ấn Bản III –...

Về Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng Ấn Bản (III) (FUNDAMENTAL IDEAS OF CURSILLOS MOVEMENTS) Phong trào Cursillo được khai sinh vào năm 1944, tại Palma de...

Cuộc đời của Á thánh María Concepción Cabrera, mẫu gương cho...

Cuộc đời của Á thánh María Concepción Cabrera, mẫu gương cho phụ nữ Công giáo Maria Concepcion Cabrera, thường được gọi là Conchita...

36 Thánh Tiến Sĩ – ĐGH Benedict XVI

36 THÁNH TIẾN SĨ (ĐGH Benedict XVI) Lời giới thiệu Đức thánh cha Bênêđictô XVI đã dành một phần lớn các buổi tiếp kiến chung hằng tuần...

Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo Đầu Tiên Ngành Việt Nam

Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo Đầu Tiên Ngành Việt Nam (Nguyễn Đức Tuyên) Lần đầu tiên, Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo Cursillo I (Cursillo Leaders’...