Thứ Tư, 29/ 03/ 2023
Trang chủ Blog Trang 3

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường niên,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 22, 1-10 (hoặc 1-14) Khi ấy, Chúa Giêsu lại...

Thư mời sinh hoạt Trường Lãnh Đạo tháng 10 năm 2020

THƯ MỜI SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO CURSILLO XUÂN LỘC THÁNG 10/2020   Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị Tiếp theo chỉ dẫn...

Bản tin Ultreya – Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố...

PHONG TRÀO CURSILLO XUÂN LỘC - VIỆT NAM KÍNH NHỚ CHA CỐ PHÊRÔ HOÀNG XUÂN NGHIÊM R.I.P - 18/09/2020  

PT Cursillo GP Xuân Lộc kính nhớ cha Cố Phêrô Hoàng...

Phong trào Cursillo GP Xuân Lộc Kính nhớ cha Cố Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm R.I.P 18/09/2020

Tin sinh hoạt ngày truyền thống của PT Cursillo GP Xuân...

TIN SINH HOẠT NGÀY TRUYỀN THỐNG PHONG TRÀO CURSILLO GP. XUÂN LỘC ĐẠI HỘI ULTREYA + LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ Xem hình

12.09.2020 – Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền...

Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền Thống PT Cursillo XL Bùi Chu, ngày 12.09.2020