Chủ Nhật, 27/ 09/ 2020

Bản tin Ultreya – Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố...

PHONG TRÀO CURSILLO XUÂN LỘC - VIỆT NAM KÍNH NHỚ CHA CỐ PHÊRÔ HOÀNG XUÂN NGHIÊM R.I.P - 18/09/2020  

PT Cursillo GP Xuân Lộc kính nhớ cha Cố Phêrô Hoàng...

Phong trào Cursillo GP Xuân Lộc Kính nhớ cha Cố Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm R.I.P 18/09/2020

Tin sinh hoạt ngày truyền thống của PT Cursillo GP Xuân...

TIN SINH HOẠT NGÀY TRUYỀN THỐNG PHONG TRÀO CURSILLO GP. XUÂN LỘC ĐẠI HỘI ULTREYA + LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ Xem hình

12.09.2020 – Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền...

Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền Thống PT Cursillo XL Bùi Chu, ngày 12.09.2020

Số 43 – T.09.2020 – Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá...

BẢN TIN ULTREYA SỐ 43 MỪNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ NGÀY TRUYỀN THỐNG PHONG TRÀO CURSILLO XUÂN LỘC

Trang chủ Để Lời Được Lớn Lên Để Lời...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXIV Mùa Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa...