Bản tin Ultreya – Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm

1119
0

PHONG TRÀO CURSILLO XUÂN LỘC – VIỆT NAM

KÍNH NHỚ CHA CỐ PHÊRÔ HOÀNG XUÂN NGHIÊM

R.I.P – 18/09/2020