Audio Đại Hội ULTREYA Toàn Quốc Việt Nam lần I tại La Vang (19-21/10/2017)

1025
0

Audio Đại Hội ULTREYA Toàn Quốc Việt Nam lần I

tại La Vang (19-21/10/2017)

Ngày 19.10.2017 – ĐÊM HỒI TÂM

Ngày 20.10.2017 – ĐẠI HỘI ULTREYA

Ngày 21.10.2017 – THÁNH LỄ BẾ MẠC + NGHI THỨC SAI ĐI