Thứ Tư, 8/ 04/ 2020

Thông Tin

Sống Ngày Thứ Tư

Về Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng – Ấn Bản III –...

Về Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng Ấn Bản (III) (FUNDAMENTAL IDEAS OF CURSILLOS MOVEMENTS) Phong trào Cursillo được khai sinh vào năm 1944, tại Palma de...

Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo – Chia sẻ về...

Chia sẻ về Ấn Bản III Việt ngữ NHỮNG TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG PHONG TRÀO CURSILLO Quý anh chị cursillistas rất thân mến, Việc chuyển ngữ cuốn...

Góc Chia Sẻ

0_Những Tư Tưởng Nền Tảng-Ấn bản III (2014)-Phần mở đầu

TÂM TÌNH TRI ÂN “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1) Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ Quý anh chị cursillista rất thân...

Sống Lời Chúa

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Lễ Lá, năm A

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Lễ Lá, năm A https://www.youtube.com/watch?v=7cxiddhv5D8 BÀI THƯƠNG KHÓ : Mt 27, 11-54 C. Khi ấy, Chúa Giêsu đứng trước tổng trấn Phongxiô Phi-latô,...