Thứ Tư, 29/ 03/ 2023

Thông Tin

OMCC – Cursillo – Món quà của Chúa Thánh Thần trao...

PHONG TRÀO CURSILLO Món Quà của Chúa Thánh Thần trao ban cho Giáo Hội Thân gửi quý anh chị Chủ tịch các Nhóm quốc tế, Theo đề nghị...

Sống Ngày Thứ Tư

Nên Thánh nhờ Phong trào Cursillo

NÊN THÁNH NHỜ PHONG TRÀO CURSILLO Bài chia sẻ của Phó Tế Ben Agustin, Thứ Bảy 2/8/14 tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ...

Tình bằng hữu – TXT

TÌNH BẰNG HỮU Đóng góp trong phần thảo luận về đề tài “The Christian Leader in the Cursillo Movement”- National Encounter 7/24-25/2020 Thomas Trần Xuân Thời

Góc Chia Sẻ

ĐỌC và ÁP DỤNG THÔNG ĐIỆP “Fratelli tutti – Tất cả...

HÀNG TÍN HỮU GIÁO DÂN THOÁNG ĐỌC VÀ ÁP DỤNG THÔNG ĐIỆP “Fratelli tutti – Tất cả đều là anh em” Lm. Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.) Dẫn nhập Câu chuyện...

Sống Lời Chúa

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXXII Mùa Thường niên,...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXXII Mùa Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 25, 1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các...